O mně

Jmenuji se Yvetta Bachová. Žiji a tvořím v Ostravě.
Narodila jsem se ve znamení Raka v Asc Střelce. Mé životní číslo je 8.
Básně a obrazy  o mé duši napoví víc.
Vždycky mě přitahovaly dávné příběhy a nacházení souvislostí – ať už v symbolech,  znameních  nebo v pocitech z určitých vhledů – to mi vždy přišlo důležité pro pochopení dějů stávajících.
A tak, jak mi život nabízel osudem dané situace, přibývaly otázky a já jsem se stále více zajímala o duchovní rozměr návratů a postupně se ve mně prohlubovala vděčnost za dary života.
Četla jsem duchovní literaturu, absolvovala přednášky,  semináře  a posléze několik regresí. A přicházelo uvědomění, že události našeho života jsou vlastně ozvěnou minulých příběhů, co jsme prožili a jak je důležité bez lítosti přijmout a odpustit….

Když se v čemkoliv zacyklíme , ať je to vina, křivda, strach, pýcha, nenaplněné touhy, mamon, bolest – je to pro nás jed a brzdí nás to na té cestě žít v radosti a využívat toho zázraku znovuzrození a naplnění role, kterou si duše vybrala pro nynější život.
Jsem průvodcem paměti duše – s láskou a vděčností přistupuji k vedení klienta vzpomínkami. Ty příběhy bývají dojemné a vedou každého tam, kde ho to v daný čas pustí a  kde může nalést uvědomění.
Mám vždy velkou radost, když vidím  úlevu a ten úžas v očích lidí, kam se v regresi dostali – do čeho nahlédli….  a hlavně, že si sami pojmenují souvislosti v nynějším životě  – ten vlastní prožitek nás posouvá zase o krůček dál ve vědomém kráčení životem…
Kurzy, které jsem absolvovala:
– ZÁKLADNÍ KURZ METODY RUŠ – R1,
– základní kurz Metody RUŠ – R2
– základní kurz Metody RUŠ – R3
– ROČNÍ VÝCVIK  V REGRESNÍ TERAPII (garant výcviku Míla Lukášová)
získání základních vědomostí o fungování lidské psychiky, osvojení si základní techniky regrese, dále zpracování témat:
– Start do života (početí, prenatální vývoj a porodní trauma)
– Dětství a vztahy (zdravá sebehodnota a vnitřní dítě)
– Vědomé umírání (životní rekapitulace a doprovázení umírajících)
– Temné stránky osobního života (moc, zvrácená sexualita, strachy a transformační krize)
– PROHLUBOVACÍ KURZ REGRESNÍCH A TRANSFORMAČNÍCH TECHNIK (Míla Lukášová)
– CERTIFIKOVANÝ KURZ ACCESS BARS  (facilitátorky  Martina Abrahámová, Kristina Kohoutová)
–  BENODIS – Příběhy duší
–  BENODIS – Praktický seminář – Kam mě moje duše vede?
–  PŘEPIS LIMBICKÉHO OTISKU  (Denisa Říha Palečková, Richard Fojtík)